Eldstad för inomhusbruk

En eldstad i stugan eller villan höjer värdet på bostaden inte bara vid försäljning, utan också under den tid som man bor i huset. I gamla hus finns dessutom ofta en eldstad installerad, kanske som en öppen spis i vardagsrummet eller som en järnspis i köket. Som de flesta också känner till ger en öppen eldstad också stora värmeförluster genom att det mesta av värmen från elden stiger upp genom skorstenen istället för att spridas ut i rummet. För den som ändå vill ha en brasa, finns det dock lösningar att tillgå.

Kakelugn och andra lösningar
Genom historien har olika kulturer försökt att lösa problemet med värmeflykt på olika sätt. I Kina leddes röken från eldstaden genom en stor stenhäll, en kang, som gjorde bostaden varm nog för husets familj att sova i.

I medeltidens Europa värmdes slotten med flyttbara eldfat, som förmodligen också spred en del rök i de stora salarna. På 1700-talet kom en uppfinning som påminde om den kinesiska kangen. Röken ifrån elden leddes fram och tillbaka genom kanaler i en murad stock, som i sin tur höll värmen i flera timmar. Detta var och är den klassiska kakelugnen.

Braskasetter
Även om kakelugnar är vackra har de sina nackdelar. Det går vanligtvis inte att se elden medan man eldar och det finns moderna lösningar som har en ännu bättre värmegrad. Vill man se elden ska man satsa på braskasetter, som har glasluckor och är mycket värmeeffektiva. Den som har en färdig eldstad kan köpa en kassett som ställs in i den öppna spisen. För den som bygger nytt, finns det kassetter som är tillverkade så att man kan mura en egen spis runt omkring dem. I det senare fallet har man dessutom nästan obegränsade möjligheter att bygga en spis efter eget tycke.